Beoordelingsformulier op Facebookpagina SBE Pitch 3 maart

Hallo allemaal,

Het beoordelingsformulier voor ronde 1 is te vinden op de facebookpagina! Bij de finaleronde zal er geen gebruik gemaakt worden van het beoordelingsformulier, omdat daarbij gebruik wordt gemaakt van likes. Bij vragen informeren bij groep 5.

 

Succes!! 

8 dagen tot de pitch !!

Lieve derderjaars SBE studenten,

Het is bijna zover. Nog 8 dagen totdat de pitch presentaties zijn! Hebben jullie al goeie ideeën of zijn jullie al bezig met voorbereiden? Het is namelijk zo 3 maart! 

Super veel succes met de voorbereiding names PR! 

Pitch format 3 maart

Uitkomst pitchformat na inzendingen

 

Inleiding

Jullie pitchvoorstellen hebben we bestudeerd. Er zaten leuke ideeën bij. Sommige echter beter doordacht dan de andere.

Het winnende concept is een combinatie van ideeën van twee groepjes: ‘het draaideur principe’ (groepje Liselotte) en het ‘aan tafel met principe’ (groepje van Evelien Littel).

Her en der hebben wij nog wat aanpassingen gedaan of moeten zaken nog verder uitgedacht worden.  

 

Hieronder lees je hoe de definitieve pitchvorm eruit ziet en welke taak jouw projectgroep heeft in de uitvoering. Als er nog zaken niet duidelijk zijn (bv de exacte tijdsplanning) dan worden die nog door een specifiek groepje uitgewerkt.

 

Algemeen

Wanneer: dinsdagavond week 4

Totaal aantal deelnemende studenten: 50

 

Eerste ronde:  Draaideur ronde

Aan de eerste ronde doet elke student mee. We werken met het draaideurprincipe van de Lama’s. Vier mensen staan klaar in de draaideur opgesteld in lokaal GN3 om te presenteren. Indien de student terecht komt in het vak bij de ster begint deze met presenteren. Daarna is de volgende aan de beurt; totdat alle vier de studenten geweest zijn.

Hierbij gelden de volgende regels:

 • 1 minuut om te presenteren; daarna doordraaien

 • Indeling studenten wordt vooraf niet kenbaar gemaakt

 • Er wordt gepresenteerd zonder audiovisueel materiaal

 • De jury kiest per draaideurronde 1 beste uit; deze student gaat door naar de finaleronde.

 • Er zijn 11 rondes met 4 studenten en 2 rondes met 3 studenten. In totaal zijn er dus 13 finalisten.

 • De jury heeft (indien gewenst) per draaideur 1 keer de mogelijkheid om terug te draaien om aanvullende informatie te vragen

 • Iedereen krijgt een beoordeling voor de pitch op basis van ronde 1

   

   

  Finale ronde:  Aan tafel met…

  In de gang voor lokaal GN3 staan tafels klaar met laptops (de student neemt deze zelf mee). Hierop wordt een filmpje getoond die de finaledeelnemer vooraf gemaakt heeft. In plaats van een filmpje kan de student er ook voor kiezen om een poster mee te nemen of een attribuut.

  De jury loopt van tafel naar tafel. De studenten die de finale niet hebben behaald zijn toeschouwer en lopen ook rond langs de tafels.

  Verder gelden de volgende spelregels:

 • Elke student (m.u.v. finalisten zelf) mag 1 like uitdelen aan één van de 13 finalisten. De student met de meeste likes is de SBE’er van het jaar (semester 2).

 • Bij een gelijk spel heeft de jury de doorslaggevende stem.

 • Indien er gekozen wordt voor een filmpje geldt dat in het filmpje de persoon zelf te zien moet zijn en dat de pitch erin verwerkt moet zijn

 • Het filmpje of eventuele (poster)presentatie mag maximaal 1 minuut duren.

 

Jury :


 1. Inger Quanjel

 2. Edwin van Gastel

 3. Erik Leus

 4. Extern jurylid met kennis van sportinnovaties


Pitch voorbereiding


Je houdt je pitch voor een inhoudelijk deskundige jury van docenten en een extern deskundige met bij voorkeur kennis van sportinnovaties. Dat betekent ook dat je “vaktaal” dient te gebruiken en van een HBO kennisniveau dient uit te gaan.


Voor de inhoudelijke onderdelen check je modulehandleiding voor de minimale eisen en laat je informeren door het groepje marketing & communicatie voor eventueel andere verplichte onderdelen in je presentatie!


Taakverdeling:


 1. Concept ronde 1 incl tijdsplanning verder uitwerken. Hoe wordt er bepaald wie in welke ronde (binnen de draaideurronde) presenteert? Mogen studenten in de eerste ronde alleen mondeling presenteren (of bv ook een tekening meenemen)? Hoe ziet de tijdsplanning er uit van de totale pitch, incl, wisseltijd, materiaal klaarzetten, pauzeprogramma en eten, finale etc. concept communiceren via markering communicatiegroep aan deelnemers en docenten (groep 5).

   

 2. Concept finaleronde uitwerken incl. inhoud pauzeprogramma en prijsuitreiking

  Denk hierbij aan juiste verdeling studenten en jury over de tafels; bewaking tijd per deelnemer, stemming via likes, ontwikkelen pauzeprogramma; prijs regelen voor winnaar. Er is €25 beschikbaar budget voor prijsuitreiking.

   

 3. Accommodatie, materiaal & techniek

  Denk hierbij aan inrichting en aankleding GN3. Inrichting gang voor finaleronde. Ontwerpen en fabriceren draaideur. Bij techniek kun je denken aan de belichting van de zaal, microfoon, muziek bij binnenkomst en zaal verlaten; geluidseffecten.

   

 4. Personeel: extern jurylid en ceremoniemeester/presentator regelen. Bij een extern jurylid kun je denken aan iemand van NISB of iemand die deelneemt aan de Master innovatief Bewegen van de HAN. Een ceremoniemeester is iemand die het geheel aan één praat en zorgt voor leuke aankondigen en zo. Vergeet niet het personeel vooraf goed te ‘briefen’!

   

   

 5. Beoordeling

  Ontwikkelen beoordelingsformulier. Check minimale eisen pitchpresentatie in MHL. Welke andere beoordelingscriteria kunnen jullie formuleren? Let op:

  Het beoordelingsformulier moet een snel te scannen formulier zijn en moet leiden tot een cijfer. Check ook de punten in de MHL. De docenten dragen hier de eindverantwoordelijkheid voor. Zorg voor voldoende beoordelingformulieren.

  Tip: goed afstemmen met groepje personeel zodat zij de beoordeling in de briefing kunnen opnemen.

   

   

 6. Marketing & Communicatie

  Denk bij communicatie aan vragen beantwoorden van deelnemers, inzetten social media (bv facebook en twitter), foto’s maken, stukje op het weblog etc. En dus ook de ‘nazorg’ van de pitch.

  Zorg voor een sfeervolle inrichting/aankleding van het pitchevenement! Beschikbaar budget: €25 voor aankleding en hapjes

   

 • Ad 1) groepje van Liselotte (klas 2)
 • Ad 2) groepje van Evelien (klas 1)
 • Ad 3) groepje van Victor (klas 3)
 • Ad 4) groepje van Glenn (Klas 1)
 • Ad 5) groepje van Renzo (klas 2)
 • AD 6) groepje van Mieke (klas 3)


Let op, net als in een echt project is onderlinge afstemming met de verschillende groepjes noodzakelijk, anders kun je niet tot een goed projectresultaat komen. En zoals jullie weten telt de organisatie van de pitch ook mee voor cijfer binnen deze OWE! Wacht niet te lang met jullie taak. Het is zo week 4!